Общи условия за ползване на услугите, достъпни през сайта на „Кралска Закуска“

При всяка поръчка на артикули и/или услуги от този сайт, било то по телефон или чрез мобилно приложение,ти се съгласяваш да спазваш Общите условия:

 1. Дефиниции

Тук посочените термини имат следното значение и съдържание:

1.1.  Ресторант „Кралска закуска“

Фирма : „Оптима“ 09 ЕООД, адрес на управление: България, гр. Русе 7018, бул. „Христо Ботев“ 1, Удостоверение за регистрация на ресторант с кетъринг No – 06011/22.10.2014г., категоризация две звезди, ръководител Красимир Тодоров Иванчев, интернет адрес: http://kralskazakuska.com, тел: 082/827 080 и 0888209108, имейл: kralskazakuska@gmail.com

1.2.  Хранителни продукти и напитки

Хранителни продукти и напитки – това са ястия,напитки и продукти,част от менюто на ресторант „Кралска закуска“. Всички продукти се продават в български лева.

1.3.   ПОТРЕБИТЕЛ

Физическо или юридическо лице, регистрирано правилно, в резултат на което е създаден Акаунт.

1.4.   КУПУВАЧ

Потребител, който е създал собствен потребителски профил и се е регистрирал да ползва услугите в уеб сайта на ресторант „Кралска закуска“.

1.5.   АКАУНТ

Акаунт на Потребителя с уникално потребителско име, представляващо неговият и-мейл адрес и парола за вход, представляващ сбор от данни . В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя в уеб сайта на ресторант „Кралска закуска“, организиран от ресторант „Кралска закуска“.

1.6.   РЕГИСТРАЦИЯ

Процедурата по създаване на нов Потребител.

1.7.   ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Настоящия Договор с Потребителя на сайта на ресторант „Кралска закуска“.

 1. Общи условия

2.1. Ресторант „Кралска закуска“ се стреми да осигури най-пълна и точна информация на уеб сайта. Въпреки това ресторант „Кралска закуска“ не може да гарантира верността на информацията. Ресторант „Кралска закуска“ не носи отговорност за физически и морални проблеми, в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

2.2. Ресторант „Кралска закуска“ си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите. Възможно е хранителен продукт или напитка, отбелязани в менюто за налични, да са изчерпани или временно да не могат да се приготвят.

2.3. Възможно е в резултат на промяна в цената от страна на доставчика или наличие/липса на промоционална цена, даден хранителен продукт или напитка да е с цена, различна от посочената в уеб сайта. В този случай ресторант „Кралска закуска“ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ преди изпращането на стоката за тази промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да заяви дали да получи стоката с коригираната цена или да откаже поръчката.

2.4. Въпреки това, ние от уеб сайта се опитваме своевременно да следим наличността и актуалните цени на всички продукти, за да може потребителите да поръчват хранителните продуктите и напитки, когато желаят.

 1. Условия за ползване на уеб сайта на ресторант „Кралска закуска“

3.1.   Посочените „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ“ представлява правно споразумение, което се сключва между Вас, посетителя на сайта и ресторант „Кралска закуска“.

3.2.    С отварянето, четенето или извличането на полезна информация на този Уебсайт Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и приели да спазвате тези условия и приложимите законови уредби.

3.3.   Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля да не продължавате с употребата на този Сайт. Разглеждането и/или използването на този Сайт се счита за дадено съгласие по чл. 18 т. 4 от Закона за защита на личните данни.

 1. Права и задължения при продажба от разстояние

4.1.   Купувачът извършва покупката на хранителни продукти и напитки чрез бутона „Добави“. Използването на този бутон потвърждава закупуването от уеб сайта на ресторант „Кралска закуска“ на хранителните продукти и напитки. Служителите на ресторант „Кралска закуска“ незабавно получават информация за извършеното закупуване на хранителни продукти и напитки.

4.2.   Ресторант „Кралска закуска“ се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на хранителните продукти и напитки, така че да бъдат запазени техните качества и вкус. При възникване на проблеми по време на транспортиране на дадения артикул, ресторант „Кралска закуска“ се задължават да се обърнат към дадената куриерска фирма за съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ! Рекламации за неточности или липси на даден артикул се зачитат, само ако нередностите се констатират в присъствието на служителя от дадената куриерска фирма или доставчика.

4.3.   Ресторант „Кралска закуска“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

4.4. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже да вземе поръчката си от куриерската фирма, ресторант „Кралска закуска“ си запазва правото при следваща поръчка да не изпълни последната.

 1. Отговорност

Авторските права върху цялото количество данни, представен в нашия уебсайт, са притежание на ресторант „Кралска закуска“. Никаква част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препращана под различна форма без предварителното писмено разрешение на ресторант „Кралска закуска“. Разрешение за копиране, показване, разпространяване и изтегляне на материали от този Сайт се дават само за лични некомерсиални цели, без да се правят всякакъв вид поправки и промени, не отговарящи на изискванията за авторското право. Разрешението се отнема незабавно в случай, че бъдат нарушени описаните по-горе условия за използване. Ресторант „Кралска закуска“ забранява публикуване на копие на текущия сайт на трети сървър. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на този Сайт по действащото Българско законодателство, ще наруши Закона за авторското право и запазените търговски марки.

 1. Защита на личните данни

В нашата база данни Вие получавате пълна защита на личната ви информация в съответствие със Закона за защита на личните данни. Ние използваме вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до системата или за изследване на предоставени от вас мнения за подобряване качеството на обслужване. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато закона ни задължава. Ние се задължаваме да поддържаме специални мерки за защита от нерегламентиран достъп до вашите данни и евентуално тяхно разпространяване.

 1. Контролни органи, осъществяващи контрол върху дейността

Контролни органи са:

 1. Комисията за защита на потребителите – по отношение на безопасността на нехранителните стоки и на услугите;
 2. Министерството на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните – по отношение на безопасността на храните и напитките.
 3. Комисията за защита на потребителите и Министерството на земеделието и храните създават и поддържат Интернет страница с информация за опасните стоки и услуги.
 4. Контролните органи оказват съдействие и сътрудничат на Комисията за защита на потребителите и на Министерството на земеделието и храните, включително като:
 5. Им предоставят информация за опасните стоки и услуги, намерени на пазара;
 6. Ги информират за предприетите от тях мерки за предотвратяване на сериозна и непосредствена опасност за здравето на потребителите, с които:

а) допускат реализацията на стоката или услугата при спазване на определени условия;

б) обозначаване на наличие на алергени в даден хранителен продукт или напитка, с предупреждения за наличието на риск;

в) забраняват доставката на хранителния продукт или напитка;

г) изтеглят стоката от пазара или разпореждат на производителите, дистрибуторите и лицата, предоставящи услуги, да изтеглят съответния продукт от пазара или да преустановят предлагането му;